Poskytované služby

Poskytované služby

Daňové poradenství
- zastupování před místně příslušným správcem daně (viz. kauzy a komentáře)
- zpracování daňového přiznání k dani z příjmů a k dalším daním
- daňové poradenství k jednotlivým druhům daní podle požadavků klientů

Účetní poradenství
- vedení účetnictví
- vedení daňové evidence
- kontroly správnosti vedení účetnictví a daňové evidence
- ekonomické poradenství, zpracování finančních analýz, statistických výkazů

Personalistika
- vedení mzdové agendy
- zastupování před příslušnými zdravotními pojišťovnami a správami sociálního zabezpečení

Aktualizováno 8.9.2009