Společnost klade důraz na zachování mlčenlivosti

Klienti - viz. Kauzy a komentáře

Při poskytování daňového poradenství je nutno, aby byla zachována profesní mlčenlivost o veškerých skutečnostech v souvislosti s poskytovaným daňovým poradenstvím.

V některých případech může docházet i ke střetu zájmů jednotlivých subjektů a tato skutečnost může mít negativní dopad i v probíhajícím daňovém řízení, případně poskytování daňového poradenství.

Společnost klade důraz na zachování mlčenlivosti a zároveň na pozitivní vyřešení konkrétní kauzy a to v intencích požadovaných klientem.

Společnost se prezentuje formou vyřešených kauz - viz. Kauzy a komentáře

Aktualizováno 5.8.2009