Důležité je poskytování komplexních služeb

O nás

Současný jednatel společnosti má bohatou praxi v oboru poskytovaných služeb ze strany společnosti a to jako bývalý pracovník finančního úřadu a poté jako daňový poradce (evidovaný Komorou daňových poradců ČR pod evidenčním číslem 00002474) a to od roku 1997.

Ostatní spolupracovníci mají rovněž nemalé zkušenosti ve své činnosti poskytování služeb podnikatelským subjektům. Důležité je poskytování komplexních služeb v jednotlivých předmětech činnosti.

Aktualizováno 5.8.2009