Zásadou je využití vyřešené kauzy v obdobných případech

Kauzy a komentáře

Přestože společnost se prezentuje profesním zachováním mlčenlivosti, není v rozporu s touto zásadou uveřejňování jednotlivých kauz a to jak vlastních tak i ostatních podnikatelských subjektů s případným komentářem (obdobně postupují i správní soudy v České republice) bez uvedení konkrétních názvu podnikatelských subjektů.

Takto uveřejněné a komentované kauzy slouží pro potřeby jiných podnikatelských subjektů s cílem pozitivního vyřešení dané kauzy. Zásadou je využití vyřešené kauzy v obdobných daňových řízení. Je kontraproduktivní hledat jiné, vlastní řešení daného případu s  vědomím nejistého výsledku před příslušným soudem kauzu projednávanou.

V rámci prezentace společnosti jsme vybrali z většího množství úspěšně vyřešených soudních sporů čtyři kauzy.

Aktualizováno 5.8.2009