Společnost je pojištěna
za škodu z výkonu své činnosti

          Osvědčení o evidenci               Potvrzení o pojištění

Osvědčení o evidenci v seznamu právnických osob              Osvědčení o evidenci v seznamu právnických osob

Aktualizováno 5.8.2009